La hipnosis Ericksoniana es basa en conduir a la persona a un estat de relaxació. Des d’aquest estat de calma el terapeuta dialoga amb la persona i el guia, per trobar solucions als seus propis problemes. Ho fa a partir de les experiències prèvies que la persona ha experimentat anteriorment, a través de la visualització constructiva i obtenint exemples dels models que la persona té en el seu imaginari.