PNL

La programació neurolingüística es basa en la comunicació que tenim amb nosaltres mateixos.
Treballa recuperant les experiències d’èxit que la persona ha tingut anteriorment i es fan exercicis per aplicar-les a les situacions problemàtiques actuals. Adquirint la consciència de la pròpia capacitat per superar dificultats.
Es crea autoconsciència per detectar l’experiència subjectiva “mapa mental” de la persona i així modificar allò que entorpeix el propi benestar, canviant els pensaments o diàleg distorsionant per pensaments constructius.