Consisteix en aplicar tècniques de relaxació, exercicis respiratoris, moviments corporals i estratègies per potenciar la consciència, l’autonomia i la responsabilitat de la persona. De forma progressiva i metòdica la persona va augmentant la l’auto-percepció i auto-  coneixement del seu propi cos, emocions, pensaments, conducta y valors. Així va desenvolupant la voluntat per a millorar aquelles capacitats que vol potenciar i tracta les seves percepcions, sentiments o pensaments molestos.