És una psicoteràpia que proposa fer un procés a partir de la vivència del moment present. Aprofita l’ara i l’aquí per parar atenció a les pròpies necessitats, a les dificultats que es repeteixen i poder resoldre-les.

A través d’aquest procés la persona aprèn a respondre’s: COM? QUAN? QUI? PER A QUÈ? preguntes que esdevindràn eines imprescindibles per continuar el camí cap a l’autenticitat de ser un mateix, i trobar el benestar.

La Gestalt utilitza tècniques: expressives, supressives i integratives, per realitzar aquest treball d’autoconeixement.

El contacte amb el propi cos, les emocions, els pensaments, el silenci interior i la respiració són també, elements clau d’aquest procés per la millora de la relació amb un mateix i els altres.

text