TERÀPIA ESTRATÈGICA BREU:

La teràpia es focalitza en el problema que té la persona.

L’objectiu és detectar què fa la persona per mantenir la situació-problema. Posteriorment el terapeuta busca una estratègia, proposant una sèrie de tasques que la persona haurà de dur a terme entre sessió i sessió. S’adquireix el compromís de tenir un paper actiu dins el procés de canvi.

Aplicant aquestes tasques paradoxalment senzilles, es resol el problema de forma ràpida i eficaç.

“Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix.” Albert Einstein (1879-1955)