Articles Publicats

Col•lecció d’articles publicats:

Article publicat al 2008 a la web Enbuenasmanos
Psicología como apoyo para superar la fibromialgia